top of page

Big Pine Key Species Count - 162

By: David Fine

 

Micropterigoidea through Tineoidea (001-0854)

 

0442 – Cryptothelea gloverii

0454 – Oiketicus abbotii

0457 – Thyridopteryx ephemeraeformis

0997 – Ethmia Julia

2401 – Atteva aurea

2405 – Lactura pupula

 

Choreutidae – Cossidae (2627 – 2700)

 

2653 – Tortyra slossonia

2668 – Givira anna

 

Pre-Pyraloid: Zygaenidae. Megalopygidae-Limacodidae

 

2702.2 – Episimus kimballi

4647 – Megalopyge opercularis

4673 – Alarodia slossoniae

4697 – Euclea delphinii

4745 – Chrysendeton kimballi  - 150

4746 – Chrysendeton imitabilis

4764 – Parapoynx allionealis

4790 – Dichograma redtenbacheri

4880 – Plumegesta largalis

4933 – Trischistognatha pyrenealis

4940 – Oenobotys vinotinctalis

4992 – Uresiphita reversalis

5049 – Pyrausta phoenicealis

5069 – Pyrausta tyralis

5144 – Diacme phyllisalis

5145 – Diacme mopsalis

5150 – Samea ecclesialis

5170 – Spoladea recurvalis

5177 – Apogeshna stenialis

5180 – Penestola simplicialis

5185 – Blepharomastix achroalis

5212 – Omiodes indicata

5215 – Condylorrhiza vestigialis

5237 – Mimophobetron pyropsalis

5247 – Phaedropsis stictigramma

5251.1 – Lypotigris fusalis

5270 – Sathria internitalis

5274 – Heratogramma phaeopteralis

5281 – Pilocrocis ramentalis

5284 – Syngamia florella

5290 – Conchylodes diphteralis

5297 – Palpusia goniopalpia

5307 – Carectocultus pestrialis

5311 – Rupela tinctella

5431 – Fissicrambus profanellus

5443 – Thaumatopsis floridella

5465 – Argyria auratella

5492 – Eoreuma densella

5538 – Parachma ochracealis

5579 – Macalla zelleri

5581.1 – Milgithea trilinearis

5592 – Tallula watsoni

5628 – Thyridopyralis gallaerandialis

 

 

Thyrididae-Hyblaeidae

 

6082 – Hexeris enhydris

6086 – Banisia myrsusalis

6087 – Banisia furva

6088 – Hyblaea puera

 

Geometridae

 

6336 – Macaria distribuaria

6670 – Phrygionis auriferaria

6967a – Oxydia vesulia transpondens

6968 – Oxydia cubana

6994 – Sericoptera virginaria

7064 – Synchlora cupedinaria

7086 – Eumacrodes yponomeutaria

7106 – Idaea insulensis - 100

7107 – Idaea pervertipennis

7122 – Idaea tactura

7132 – Pleuroprucha insulsaria

7144 – Semaeopus caecaria

7299 – Pterocypha defensata

7416 – Costaconvexa (orthonama) centrostrigaria

7417 – Disclisioprocta stellata

7683 -  Artace cribraria

 

Saturniidae

 

7704 - Eacles imperialis

7746 - Automeris io lileth

 

Sphingiidae

 

7775 – Manduca sexta

7778 – Manduca rustica

7818 – Protambulux strigilis

7830 – Pseudosphinx tetrio

7834 – Erinnyis ello

7837 – Erinnyis obscura

7841 – Pachylia ficus

7843 – Madoryx pseudothyreus

7847 – Aellopos tantalus

7851 – Enyo lugubris

7867 – Cautethia grotei

7887 – Xylophanes pluto

7890 – Xylophanes tersa

 

Notodontidae

 

7947 – Nystalea eutalanta

7984 – Heterocampa cubana

7997 – Heterocampa zayasi

……… - Heterocampa sps. (?) – 6 – (black stigma and streak on forewings)

 

Arctiidae

 

8105 – Utetheisa ornatrix

8202 – Halysidota cinctipes

8224 – Calidota laqueata

8227 – Paraeuchaetes insulata

8257 – Eupseudosoma invola

8267 – Cisseps fulvicollis

8270 – Lymire edwardsii

8272 - Empyreuma pugione

8284 - Syntomedia epilais

8284.1 - Syntomeida syntomoides  

8286 – Pseudocharis minima

 

Noctuidae

 

8313 – Orygia detrita

8368 – Tetanolita floridana

8370.a – Bleptina undescribed species

8371 – Bleptina inferior

8467 – Hemeroplanis n. sp.

8480 – Phytometra ernestina

8498 – Isogona scindens

8540 – Gonodonta nutrix

8551 – Anomis illita

8556 – Litoprosopus futilis

8557 – Litoprosopus bahamensis

8559.97 – Litoprosopus n. sp.

8562 – Concana mundissima

8573 – Metallata absumens

8577 – Antiblemma rufinans

8578 – Antiblemma filaria

8585 – Epidromia lienaris

8585.2 – Epidromia pannosa

8585.4 – Mambuta pyraliformis

8599 – Melipotis fasciolaris

8604 – Melipotis famelica

8606 – Melipotis prolata

8607 – Melipotis jucunda

8643 – Boryzops purissima

8649 – Ascalapha odorata

8647 – Thysania zenobia

8650 – Tyrissa multilinea

8653 – Lesmone hinna

8685 – Zale viridans

8686.1 – Zale n. sp.

8690 – Zale smithi

8722 – Ophisma tropicalis

8743 – Mocis latipes

8744 – Mocis marcida

8746.1 – Mocis cubana - 50

8749 – Ptichoides vinculum

8886 – Enigmogramma bisigera

8964 – Paectes acutangula

8966 – Paectes asper

8967 – Paectes nana (?)

8968.1 – Eutelia pyrastis

8981 – Motya abseuzalis

8982 – Collomena filifera

9000 – Cydosia nobilitella

9003.1 – Tripudia rectangula

9077 – Eumestleta cinnamomea

9306 – Caularis lunata

9630 – Callopistria floridensis

9637 – Magusa orbifera

9644 – Micrathetis triplex

9669 – Spodoptera ornithogalli

9670 – Spodoptera latifascia

9672 – Spodoptera eridania

9687 – Gonodes liquida                                          

9693 – Condica mobilis

9714 – Condica confederata

10450 – Leucania incognita

10463 – Leucania pilipalpus

10633 – Marilopteryx lunita

10911 – Anicla infecta

10912 – Anicla cemolia 

bottom of page